Anne er praksisstudent fra UIT

Perspektivet Museum samarbeider på en rekke områder med Universitetet i Tromsø, som arrangement, foredrag for studentgrupper eller forskning. Hvert år tar vi imot minst en praksisstudent, som gjennom deltakelse i museets varierte virksomhet, får innblikk i en hverdag med alt fra samlingsforvaltning og vedlikehold til skoleformidling, utstillingsproduksjon, forskning og møter med turistgrupper.

Det går nå mot slutten av praksisoppholdet for vår student fra Medie- og dokumentasjonsvitenskap Anne Veronica Cyan Lyshaug Nordli. Anne har vært et flott tilskudd til staben, og har jobbet med mange ulike deler av virksomheten. Hun har deltatt i systematiseringen av Fabricius-samlingen, jobbet i skranken og vært inspisient for formidlingsopplegget Usensurert for å nevne noe.

Annes bachelor-oppgave tar for seg hvordan en utstilling i et museum planlegges og gjennomføres. Hovedfokuset vil være å se nærmere på hvordan vi jobber med arkiv og magasin mot en utstilling som dreier seg om Cora Sandel/Sara Fabricius sitt liv og virke. Vi takker så mye for noen fine uker, og ønsker Anne lykke til videre i studieløpet.


Publisert:

av: