Perspektivet Museum

Du finner oss i Storgata 95, i et av byens flotteste, gamle trehus. Her viser vi skiftende utstillinger.

I utstillingene møter du både kunnskap og kunst. Du kan lære noe nytt, men også undre deg over eget og andres liv.

Fortellinger fra et hus

For tiden møter du to utstillinger som har utgangspunkt i husets historie. Bygget ble oppført som bolig for handelsfamilien Mack i 1838, og har seinere hatt en rekke funksjoner, blant annet som Folkets Hus fra 1911–2001.

Cora Sandel bodde her

Som ung bodde Sara Fabricius i en leilighet i huset. Hun ble seinere en av Norges store forfattere på 1900-tallet under pseudonymet Cora Sandel. Cora Sandel/Sara Fabricius hadde et langt liv i Tromsø, Frankrike og Sverige, som maler, forfatter og privatperson. Gjennom utstillinger i andre og tredje etasje veves steder, tider og kunstnerskap sammen.

Fokus på fotografi

På Perspektivet Museum anser vi fotografi som et viktig medium. I museets første etasje kan du ofte se fotoutstillinger. Mange er fra nordområdene, men vi viser også relevante utstillinger fra andre steder i verden. For å få perspektiver på liv i nord mener vi at vi trenger perspektiver fra andre steder i verden.