08 JUN 2024


03 NOV 2024

New Standards

Med fotografier av Juuso Westerlund

New Standards

Dette skjer i sommer!

Aktuelle utstillinger i Storgata

Se alle utstillinger

En av våre samlinger:

Fotosamlingen

Antall kulturhistoriske fotografier i museets eie er grovt kalkulert til 500.000 bilder. Fotosamlingen er av betydelig størrelse og gir et unikt innblikk i Tromsø bys historie fra 1800-tallet og fram til i dag.

Vilkår og priser ved bildebruk 
Kontakt fotoarkivar: foto@perspektivet.no