Om museet

Et besøk på Perspektivet Museum gir fortellinger med utgangspunkt i Tromsø, men også fra andre steder i verden. Tanken er å gi kunnskap og undring rundt det å være menneske med et utsiktspunkt fra nord. Du møter historiske gjenstander, spor fra samtiden, foto og ulike kunstuttrykk.