Samtidsdokumentasjon

Perspektivet Museum har gjennomført en rekke dokumentasjons- og utstillingsprosjekter. Da tar vi utgangspunkt i et tema som engasjerer oss i samtida, og som vi mener bør trekkes mer frem i det offentlige rom.

I arbeidet bruker vi foto og intervju, men også andre metoder som deltagende observasjon, film og lydopptak. Kjerneområdet for undersøkelsene er alltid Tromsø, men tanken er at tematikken skal være relevant også andre steder i verden.

Målet med arbeidene er delvis utstilling, forskning og formidling, men også å bygge opp samlinger. Om det handler om rock i Tromsø eller utøvelse av minoritetsreligioner i nord minnes vi stadig om hvor kort veien er fra samtid til fortid.