Styret

Styremedlemmer

 • Morten Skandfer, styreleder (oppnevnt av Tromsø Kommune)
 • Rebekka Brox Liabø, nestleder (oppnevnt av Tromsø Kommune)
 • Britt Kramvig (oppnevnt av Tromsø Kommune)
 • Sara Holthe Jaklin (oppnevnt av Tromsø Kommune)
 • Henning Hovlid Wærp (oppnevnt av Tromsø Kommune)
 • Marthe Tolnes Fjellestad (valgt av ansatte)

Varamedlemmer

 • Thomas Birkeland  (oppnevnt av Tromsø Kommune)
 • Tone Bleie (oppnevnt av Tromsø Kommune)
 • May Tordis Simonsen (oppnevnt av Tromsø Kommune)
 • Kjeld Nash (oppnevnt av Tromsø Kommune)
 • Fartun Hussin (oppnevnt av Tromsø Kommune)
 • Mari Hildung (valgt av ansatte)