Åpent debattmøte: ETTERRETNINGEN

ETTERRETNINGENdemokratiets blindsone og nordnorsk virkelighet

Åpent debattmøte med Bård Wormdal (forfatter og journalist NRK-Finnmark), Hallvard Tjelmeland (polar og kaldkrigshistoriker, UiT), Tone Bleie (sikkerhets og utviklingsforsker, UiT), Eva Aronsen (student), Arild Bjørnbakk (politisk redaktør Saltenposten)

Vi inviterer til frisk debatt om Bård Wormdals nye bok “Spionbasen: den ukjente historien om CIA og NSA i Norge”. Hva er bokens viktigste bidrag til en informert offentlighet rundt etterretningen i Norge etter 2. verdenskrig – fortalt fra Nord Norge som dramatisk hovedarena? Hva slags fortelling er dette om landsdelen vår og om alle de lokalsamfunn her nord som “huser” baser?  Og hva mener tromsøværingene vi har rett å vite om bruken våre myndigheter og amerikanerne nå gjør i offensive og defensive operasjoner av etterretningsinformasjon fra disse installasjonene?

I samarbeid med Norsk Journalistlag.

Café Cora på Perspektivet Museum
Onsdag 9. desember
kl. 19.00

Velkommen!

Foto: PAX forlag


Publisert:

av: