Arctic Frontiers Open

Kulturen har en sentral rolle som distrikts- og samfunnsutvikler. Skal man lykkes med en positiv utvikling i hele Norge vil bolyst og opplevd attraktivitet være sentralt. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Et mangfoldig kulturtilbud, arenautvikling og forsterket og tydelig historiefortelling vil i denne sammenhengen være helt sentralt. Da trenger man bærekraftige og trygge møteplasser for felleskapet, noe mange kulturinstitusjoner i dag bidrar til og har som en naturlig del av samfunnsoppdraget. Gjennom et styrket kulturtilbud vil institusjoner i Arktis kunne bestå av sterke lokalsamfunn som fremmer demokratiske verdier som bidrar til motstandskraft og positiv utvikling både nasjonalt og over grensene. 


Mandag 29. januar 2024 klokken 16.00 – 17.30 

TIFF, Nordlysfestivalen, Norske Kulturhus og Norges Museumsforbund, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune, Nordland Fylkeskommune, Tromsø kommune og Kulturdirektoratet inviterer til panelsamtale om temaet på Storgata Camping.

Moderator: Christian Dyresen, Partner i Kulturmeglerne

Det blir muligheter til sosialisering og samtale med bar/serveringstilbud på stedet før og etter møtet.

Program: 

Velkommen v/Nina Hodneland, daglig leder Norske Kulturhus

«Panne mot panne» Hva er kultur godt for?
Statssekretærene i KDD og KUD

• Sigrun Wiggen Prestbakmo fra Kommunal- og distriktsdepartementet
• Even Aleksander Hagen fra Kultur- og likestillingsdepartementet

Panelsamtale – «Det skal bo folk i husan»

• Kultur som demokratisk bærebjelke
• Hva er kultur godt for? Hva kan vi brukes til?
• Og hva er godt for kulturen? Har vi det vi trenger?

Deltagere:

• Gunn Lisbeth Pedersen ,”Ambassadør” for Fauske Bodø2024 UNG. 
• Solveig Hirsch, direktør Hamsunsenteret
• Marianne A.Olsen, direktør Perspektivet Museum
• Maria Utsi, Arctic Art Summit/Davvi Senter for Scenekunst
• Tone Toften, direktør for Kulturfabrikken Sortland, styreleder Norske Kulturhus 
• Astrid Fadnes, kunstnerisk leder Pikene på broen

Panelsamtale – “Hva gjør vi nå?”

• Konkrete tilbakemeldinger og oppsummerende øvelse
• Forslag til veien videre

Deltagere:

• Heidi Beate Lekang, festivalsjef Nordlysfestivalen
• Lisa Hoen, festivalsjef TIFF – Tromsø Internasjonale filmfestival
• Svein Øien Eggesvik, Fylkesrådsleder Nordland Fylkeskommune
• Hovedutvalgsleder i Finnmark fylkeskommune, Raymond Robertsen 
• Eirik Losnegaard Mevik, hovedutvalgsleder Troms Fylkeskommune

Oppsummering med Statssekretærene
Statssekretærene i KDD og KUD

Avslutning
Liv Ramskjær, generalsekretær Norges Museumsforbund og Inga-Lill Sundset, Seksjonsleder Kulturdirektoratet


Publisert:

av: