Atmosfærisk seminar

På Perspektivet er vi nå i gang med forberedelsene til en utstilling om forfatteren og maleren Cora Sandel, eller Sara Fabricius, som hun egentlig het. Tema for første seminar, som ble avviklet i april, var det noe diffuse begrepet ”atmosfære”. Som vanlig ellers ble den faglige diskursen forankret både i teoretisk og erfaringsbasert kunnskap. Kan stemninger i litteraturen gis et materielt uttrykk og ”skrives” da boken på nytt? Er det i denne sammenheng mulig å snakke om en oversettelse fra et medium til et annet?

Gjennom fem innlegg og påfølgende samtaler, ble ”dette diskret magiske og dog magtfulde fenomæn”, som arkitekten J. Pallasmaa beskriver det, utdypet fra ulike perspektiver.

–  Henning Howlid Wærp, professor i litteratur og forfatter, om ”scener” fra Cora Sandels verker og om ulike lesninger av hennes tekster

– Pernille Henriette Wiil, arkitekt og forsker, om atmosfære som kvalitet i arkitekturen

– Dag T. Anderson, professor og filosof, om Ruskins syns- og sanseteori

– Annesofie Becker, kurator, om atmosfære i museumsutstillingen gjennom konkrete eksempler i pågående prosjekt

– Lawrence Malstaf, kunstner, om utvalgte kunstprosjekter, ideer og intensjoner

Et meget spennende møte mellom ulike tilnærminger til atmosfære som en fellesnevner, og inspirerende oppstart for kommende arbeider i museet.

Ansvarlig for seminaret: Astri Fremmerlid, utstillingsansvarlig/kurator.


Publisert:

av: