Besøk av Norlandsmuseet

Tirsdag 13. juni fikk vi hyggelig besøk av ledergruppen ved Nordlandsmuseet. De fikk en presentasjon av museet og våre arbeidsmetoder, før vi tok en omvisningsrunde i utstillingene på huset. I tillegg ble det tid til hyggelig museumsprat og erfaringsutveksling.

Fra venstre Arne André Solvang (museumskonsulent Hamsunsenteret), Tove Mette Mæland (Avdelingsleder), Bjørg Nilsen (markedsjef), Knut Mostervik (bygningsvernleder), Morten Steffensen (direktør) og Heidi Nilsson (administrasjonssjef).


Publisert:

av: