Den vanskelige forfatteren

Mange mennesker hadde funnet veien da Perspektivet Museum i samarbeid med forskningsprosjektet TRAUM inviterte til Museologisk Salong med temaet «Den vanskelige forfatteren». TRAUM står for Transforming author museums, og tar for seg forfattermuseer, og problemstillinger rundt det å lage utstillinger om forfattere og litteratur.

Prosjektleder Ulrike Spring (UiO/HVL) innledet med å fortelle om forskningsprosjektet, som nå nærmer seg slutten.  Hun poengterte at forfatterskap kan være utfordrende å bygge opp utstillinger rundt, spesielt hvis forfatteren i løpet av kunstnerskapet gjør kontroversielle valg. Det var dermed åpnet for en naturlig overgang til førstekonservator ved Hamsunsenteret Alvhild Dvergsdal, som beskrev utfordringene med å formidle en forfatter der all resepsjon etter Andre Verdenskrig vil være skyggelagt av hans nazisympatier. Hun fortalte videre hvordan senteret tilstreber en mest mulig sannferdig fremstilling av Hamsuns kompleksitet, blant annet med formidlingsopplegg av typen «Berømt og fordømt».

Dvergsdal ble etterfulgt av Perspektivet Museums direktør Marianne A. Olsen, som beskrev hvordan forfatter Cora Sandel, som er kanonisert som en av Norges 10 beste forfattere, gjennom mange år har vært lite løftet frem i Tromsø. En mulig forklaring på dette er kjønnsaspektet, samt at Sandel representerte en borgerskapsstemme med opphav i Kristiania. Hovedgrunnen er nok likevel at Sandel ikke skrev de historiene man ønsket å identifisere med Tromsø i form av en sosialt klaustrofobisk «småby i nord».

Historiker Narve Fulsås fra UIT fortalte deretter om prosessen med å få «museologisert» Henrik Ibsen. Han beskrev utfordringene ved at Ibsen verken har en språklig forankring eller solid stedlig forankring til hjemfylket Telemark, og også hvordan han vokste seg så stor i løpet av forfatterskapet at en tilbakeføring til hjemstedet ville fortont seg som en nedgradering. Denne situasjonen etablerte en dominerende fortelling om Ibsen «mot Norge» som har gjort arbeidene med Ibsenmuseer utfordrende.

Etter innleggene fulgte en åpen debatt moderert av Johan Schimanski (UiO), som også er tilknyttet TRAUM. Det var et interessert og kompetent publikum, som blant annet bragte frem en spennende diskusjon omkrig autensitetsbegrepet i forhold til forfattere på museum. Vi takker alle som bidro til et flott arrangement!


Publisert:

av: