Filosofisk foredrag med Dag T. Andersson

I ET SPEIL, I EN GÅTE – Foredrag av Dag T. Andersson

Dag T. Andersson, mangeårig filosofiprofessor på UiT, har takket ja til å holde et foredrag over årets festivaltema. Arrangementet er et samarbeid mellom Perspektivet Museum og Tromsø internasjonale kirkefestival.

«Det største en menneskelig sjel noen gang kan utrette i denne verden, er å se …». John Ruskin (1819-1900) – kunstkritiker og samfunnskritiker – kan karakteriseres som en «synstenker». Når synets betydning for den menneskelige erkjennelse skal bestemmes, er speil-metaforen uunngåelig. Menneskets sjel er et speil. Og like uunngåelig: Med speilet følger gåten. Vi skal oppdra vår synsevne og her kan kunsten være til hjelp. Men: «Vi ser aldri helt klart». Over tingene hviler «et vennlig slør». Vår tilværelse er underlagt «det strålende mysterium».

Perspektivet Museum onsdag 30. oktober kl. 19.00
På grunn av tilgjengelighet vil arrangementet foregå på plan 1, men utstillingen Homo Religiosus i 2. etasje er åpen.
Gratis inngang


Publisert:

av: