Fullfinansiert oppussing av Storgata 95

Det går mot full oppussing av fasaden i Storgata 95. Vi er svært glade for å ha mottatt henholdsvis 1 500 000 kroner fra Riksantikvaren, og 625 000 kroner fra Stiftelsen Uni til istandsetting av tak, skifting av vinduer og maling av fasade. Tak-arbeidet er allerede igangsatt av Totalrenovering, men siden midlene er fordelt over to år, må vi vente til 2019 før vi kan se arbeidet ferdig i all sin prakt. Skifte av vinduer kommer også til å påvirke inneklimaet i positiv retning.

Vi gleder oss til å se det vi kaller smykket i samlingen vår fra sin aller beste side!


Publisert:

av: