Gode besøkstall for Perspektivet Museum

Ikke siden publikumsrekorden i 2012 har så mange publikummere strømmet til Perspektivet Museum som i 2018. Publikumstallet endte på 29 241, og utgjør dermed en økning på 17% sammenlignet med antallet i 2017. Forklaringen ligger blant annet i populære utstillinger som har fenget både lokale og tilreisende gjester. I tillegg har museet hatt omfattende formidlingsopplegg både i Storgata og på friluftsanleggene gjennom året.  Vi ønsker våre gjester velkommen også i 2019!

Foto: Mari Hildung


Publisert:

av: