Foredrag: Fotografi i forgrunnen

I forbindelse med UiTs 50-årsjubileum inviterer vi til Hanne Hammer Stiens foredrag «Fotografi i forgrunnen. Fotodokumentasjon og bruk av bilder i kulturhistoriske museer».

Stien er PhD i Kunsthistorie, og jobber som universitetslektor ved Kunstakademiet i Tromsø. Hun arbeider også som frilans kurator og skribent. Tittelen på foredraget er basert på hennes avhandling, der utstillinger fra Perspektivet Museum ble brukt som eksempler.

Velkommen!

Foto: Mari Hildung