Litteraten: Sigbjørn Skåden i samtale med Kristin Bjørn

Med utstillingen Maadtoe som bakteppe inviterer Norsk Forfattersentrum og Perspektivet Museum til en samtale mellom Kristin Bjørn og Sigbjørn Skåden.

LITTERATEN: Våke over dem som sover. Sigbjørn Skåden om litteratur, risiko og fiksjonens etiske grenser.

I utstillingen Maadtoe [maa-too-ä] – sørsamisk for opphav tar maleren Anders Sunna og fotografen Michiel Brouwer et oppgjør med den svenske statens politikk overfor samene, rasisme og undergraving av samisk livsgrunnlag. Virkningen av Sunnas personlige og ekspressive malerier side om side med Brouwers avhumaniserte fotografier f. eks. av instrumenter brukt ved rasbiologiska institutet er slående. Kontrasten i uttrykk og perspektiv kaster et skarpt lys over temaer som knapt er framme i den offentlige samtalen.

Sigbjørn Skåden har skrevet to romaner om tema som tradisjonelt har vært tabubelagt i samisk offentlighet. Han har utfordret fiksjonens grenser i Ihpil og tematisert etisk overskridende kunst I Våke over dem som sover.

Ihpil: De fortapte barns frelser er utgivelsen av en blogg ved samme navn i bokform. Boken ble første gang gitt ut i 2008, etter at bloggeren med psevdonymet Ihpil tilsynelatende hadde tatt sitt eget liv. Skåden avslørte i 2010 at bloggen og boka var et konseptuelt litteratureksperiment som forfatteren sto bak. Utgangspunktet var et ønske om å kommentere populærkulturens og samfunnets økende hunger etter privat og «virkelig» historiefortelling, og samtidig skrive en bok som tematiserer homofili og hvordan det er å være same og homofil. Avsløringen vakte reaksjoner blant lesere som hadde latt seg berøre av det de trodde var en autentisk historie.

I 2014 kom romanen Våke over dem som sover, som handler om en videokunstner som drar til Kautokeino for å gjennomføre et prosjekt på ungdomsskolen i bygda. Tilliten han oppnår hos elevene  bruker han til å gjennomføre sin egentlige agenda, et kunstprosjekt som belyser eldre menns utbytting av unge jenter i bygda. Men helliger midlet manipulasjonen han selv begår? Ved å la videokunstneren komme fra en bakgrunn som er til forveksling lik forfatterens, setter Skåden et kritisk lys på sine egne prosjekter og kunstneriske risikovilje.

Litteraten mottar støtte fra Tromsø kommune, Fritt ord og Norsk Forfattersentrums medlemsfond.

Foto: Cappelen Damm og Marius Fiskum