Lunsjkonsert med sang & joik

Samisk elever fra Prestvannet skole underholder med sang og joik.

Prestvannet skole har hovedansvaret for all samisk språkundervisning i kommunen. Skolen ble bygget i 1975 som en av flere landskapsskoler i Norge, og siden 1998 har skolen vært en ressursskole for elever i kommunen som skal ha samisk 1. språk.

På Prestvannet skole er det en egen klasse med elever fra 1. – 7.trinn som følger Kunnskapsløftet Samisk, det vil si at de får all undervisning på samisk.

I år er det femte året elevene gjester museet under samisk uke med sang og joik, og vi gleder oss!

Samarbeid med Gáisi Giellaguovddáš og  Prestvannet Skole

Fri entré