Lunsjpoesi med Sollaug Sárgon

I samarbeid med Forfattersentrum Nord feirer vi Samefolkets dag på Perspektivet Museum. Vi inviterer til lunsjpoesi med Sollaug Sárgon, som leser dikt fra eget forfatterskap på samisk og norsk.

Tirsdag 6. februar 2024 kl. 11.30

Om Sollaug Sárgon

Sollaug Sárgon er pedagog, coach og forfatter, bosatt i Kautokeino, og arbeider som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved Samisk videregående skole og reindriftsskole. Hun debuterte som skjønnlitterær forfatter i 2000, og har gitt ut totalt seks bøker innenfor sjangrene barnebøker og dikt.

Sárgon ble nominert til Nordisk Råds Litteraturpris for diktsamlingen Savvon bálgáid luottastit i 2013. Diktene hennes er gjerne naturlyriske og omhandler samiske forfedres arv og naturfolks måte å leve på.