Museologisk salong: Den vanskelige forfatteren

Siden 1800-tallet har vi hedret skjønnlitterære forfattere gjennom utstillinger og museer. Men hva skjer når det kommer fram at noen sider ved forfatteren ikke er så beundringsverdige? I dag avsløres kjente historiske forfattere for deres holdninger. Noen passer ikke inn i lokale og nasjonale fortellinger eller blir rett og slett ikke lenger lest. Hvordan skal vi utstille de “vanskelige” forfatterne?

Alvhild Dvergsdal fra Hamsunsenteret, Marianne A. Olsen fra Perspektivet Museum, Ulrike Spring fra Høgskulen på Vestlandet/Universitetet i Oslo og Narve Fulsås fra Universitetet i Tromsø innleder til debatt. Ordstyrer: Johan Schimanski fra Universitetet i Oslo

TRAUM – Transforming Author Museums. Les mer her