Pilegrimsreisa i samtida – eit møte mellom ein vandrar og ein springar

Ragnhild Nessa og Alf B. Dahl har begge lagt bak seg pilegrimsruta El Camino, som strekk seg 802 kilometer tvers gjennom Spania. For Nessa var pilegrimsreisa religiøst motivert, medan Dahl i større grad har hatt fokus på å mestra distansen fysisk ved å gjennomføra han som 19 maratonløp på 19 dagar. Me inviterar til samtale om korleis føremålet påverkar sjølve gjennomføringa av pilegrimsreisa, og kva utbyte ein får mentalt ut frå intensjonen ein har med reisa.

Arrangeres i samarbeid med Tromsø Kirkeakademi.