Romssavággi – Dalens skjulte fortid

Minnene om Tromsøs egen reindriftssiida som ble skjult og glemt, og hvordan Tromsø kommune, Sametinget og etterkommerne samarbeider om å trekke minnene fram fra glemselen.


7. februar 2024 kl. 18.00 (dørene åpner 17.45)

Velkommen til foredrag onsdag 7. februar kl. 18.00

Vi har hatt en formidabel interesse for arrangementet, og det kommer til å bli fullt. Vi åpner dørene 17.45, og først til mølla gjelder.

For de som ikke får plass er det mulighet for å se strømming av arrangementet i Sparebankens festsal eller på denne linken.

Arrangementet vil bli gjentatt på et senere tidspunkt!

https://vimeo.com/event/4072970

Sametinget har i flere år jobbet med å registrere de samiske kulturminnene i Romssavággi/ Tromsdalen, og med planer for skjøtsel og formidling i samarbeid med Tromsø kommune.

Etter at den samiske bosettingen i dalen opphørte, er gammetufter blitt fjernet og gått tapt. På den store sommerboplassen oppe i dalen ble det ryddet gårdsbruk og bygd sportscafé (Dalheim) samme år som reinbeitekonvensjonen av 1919 ble undertegnet, og tvangsflyttingen iverksatt. Det fins flere historiske foto som viser den gamle sommerboplassen på Dalheim. Her har Sametinget, Tromsø kommune og etterkommerne nå valgt ut et sted der man ønsker en ny gamme oppført på en historisk kjent gammeplass.

Foredragsholdere:

Stine Benedicte Sveen, Sametinget.
Gro Agnethe Stokke og David Moen, Tromsø Kommune.

Foredraget arrangeres i samarbeid med Gáisi språksenter.