“Hvad skyldes al den vitalitet i museet?”

Alle er vi i en eller annen forstand innvandrere.
Det felles har sin grobunn i forskjellene.

Direktør Astri Fremmerlid i samtale med kurator Annesofie Becker om Perspektivet Museums filosofi og arbeidsmetode.

Les artikelen Museet, der citerer Hannah Arendt i tidsskriftet Danske Museer.


Publisert:

av: