Inspirerende studiebesøk på Mångkulturellt Centrum

24-29. mai var formidlingsleder Camilla Erenius og prosjektleder Lise Rebekka Paltiel på studiebesøk hos Mångkulturellt centrum  i Fittja, en forstad av Stockholm. Formålet var å innhente erfaringer og inspirasjon fra andre aktører med verdifull kompetanse innenfor det å skape og utvikle inkluderingsprosjekter og møteplasser for dialog og utveksling. Mångkulturellt centrum har 30 års kompetanse innenfor dette feltet og de fire dagene var meget lærerike! Hospiteringen henger sammen med pilotprosjektet «Mellom gatekunst og friluftsmuseum»,  som Perspektivet Museum gjennomførte våren 2018 med tilskuddsmidler fra Norges Museumsforbund og Sparebankstiftelsen DNB. Tilskuddets overordnede mål var å styrke likeverd og inkludering i museer, samt etablere, gjennomføre og evaluere tiltak som brukermedvirkning i kunst og kultur til å nå nye grupper. Museet ønsker å trekke med seg erfaringene fra pilotprosjektet og hospiteringen hos MKC mot et pilotprosjekt fase 2.

Besøket ble støttet av Kulturrådet.


Publisert:

av: