Kjetil er praksisstudent fra UiT

Perspektivet Museum samarbeider på en rekke områder med Universitetet i Tromsø, som arrangement, foredrag for studentgrupper eller forskning. Hvert år tar vi imot minst en praksisstudent, som gjennom deltakelse i museets varierte virksomhet, får innblikk i en hverdag med alt fra samlingsforvaltning og vedlikehold til skoleformidling, utstillingsproduksjon, forskning og møter med turistgrupper.

For øyeblikket er det Kjetil Ole Skoglund som har en fem ukers praksisperiode. Han går på årsstudie i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap, og hans hovedoppgaver er knyttet til arbeid med et digitalt arkiv for museets 29 bygninger.

Foto: Mari Hildung


Publisert:

av: