Høringssvar om Regionreformen

Perspektivet Museum har sendt inn høringssvar på rapport fra ekspertutvalg om nye oppgaver til fylkeskommunen. Museet er sterkt kritiske til forslag om å flytte museer fra nasjonalt til regionalt nivå, og har gitt to høringssvar. Det ene er tidligere trykket som kronikk i Dagsavisen, der konservator Marianne A. Olsen på Perspektivet Museum er en av forfatterne.

Hvordan skal museene utvikle seg? – Dagsavisen

Høringssvar fra Perspektivet Museum


Publisert:

av: