Kulturkomiteen på besøk

Det ble tid til både prat og befaring da Kulturkomiteen fra Tromsø Kommune besøkte Verdensteatret/TIFF og Perspektivet Museum. Både Filmfestival- og museumsledelse fikk presentert sine respektive virksomheter, som holder til i fredede nabohus. Komiteen fikk deretter høre om våre felles planer for et nytt Filmens Hus/Cora Sandels hus, samt en omvisning i mange trange og fredede bakrom og trapper. Dette er et forprosjekt som dreier seg om idé- og konseptutvikling rundt et felles Kulturkvartal på baksiden av husene. Tomten er i dag en parkeringsplass, som har potensial til å romme et framtidsrettet bygg som vil løfte begge virksomheter. Vi venter i spenning på fortsettelsen!


Publisert:

av: