Langåpent i utstillingen Homo Religiosus

I forlengelsen av TIFF-seminaret Radikal tro eller fanatisme? fredag 20. januar holder Perspektivet Museum åpent til kl. 19. Ansatte på museet vil være til stede i utstillingen Homo Religiosus for samtaler og diskusjon.

Seminaret holdes på Kulturhuset, og spør blant annet hvor grensen går mellom retten til fri religionsutøvelse og andre demokratiske rettigheter. Med utgangspunkt i filmene Disippelen og Words with Gods, diskuteres kunstens betydning som utgangspunkt for samtaler i det offentlige rom om religion og livssyn.

Blant deltakerne i panelet er konservator Marianne A. Olsen fra Perspektivet Museum som deler erfaringer fra arbeidet med hverdagsreligiøsitet i Tromsø.

 


Publisert:

av: