Ledig stilling

Perspektivet Museum utlyser ledig stilling som Museumsdirektør.

Perspektivet Museum er en stiftelse med formål å drive museumsvirksomhet som formidler og utvikler kunnskap som basis for forståelse for sammenhenger i tilværelsen, i den hensikt å skape respekt og toleranse for kulturelt mangfold. Dokumentasjon av samtidsrelevante tema og formidling av fotografi innen den dokumentariske sjangeren er sentrale virksomhetsfelt i museet.

Perspektivet Museum arbeider også for innsamling, bevaring, forskning og formidling av samlingene. I tillegg til temporære utstillinger og en stor gjenstandssamling har museet ansvar for drift og vedlikehold av 24 antikvariske bygg.

Museets visjon er å være modig, nysgjerrig og viktig, på et verdigrunnlag av respekt, åpenhet og humanisme, der mennesket er i sentrum.

Vi søker en visjonær og samfunnsengasjert leder med sterk faglig kompetanse i kulturfeltet. Personen har gode kommunikasjonsevner.

Direktøren er øverste leder og rapporterer til styret. Vedkommende arbeider tett med administrativ leder og konservator, samt en kompetent og dedikert stab.

Direktøren skal motivere og lede de ansatte i arbeidet med å styrke og videreutvikle Perspektivet Museum som står overfor store muligheter for utvikling i de kommende årene.

Ønskede kvalifikasjoner:
–       Erfaring fra museumsarbeid, utstillings- og kuratoroppgaver
–       Høyere utdanning på masternivå
–       Dokumentert ledererfaring
–       God evne til å vedlikeholde og utvikle nettverk og relasjoner
–       God gjennomføringsevne
–       God fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr en utfordrende stilling i et spennende fagmiljø som setter profesjonalitet og kreativitet høyt. Stillingen har åremål på 4 år, med mulighet for fornyelse. Kontorsted Tromsø. Tiltredelse og lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist 1. September. Søknad med CV sendes: post@perspektivet.no
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

For praktiske opplysninger om stillingen kontakt administrativ leder/konstituert direktør Aslaug Eidsvik (77601911) eller styreleder Morten Skandfer (90123452)


Publisert:

av: