Ledig stilling som kurator/konservator

Perspektivet Museum utlyser stilling som kurator/konservator

Perspektivet Museum er en stiftelse med formål å drive museumsvirksomhet som formidler og utvikler kunnskap som basis for forståelse for sammenhenger i tilværelsen, i den hensikt å skape respekt og toleranse for kulturelt mangfold. Dokumentasjon av samtidsrelevante tema og formidling av fotografi innen den dokumentariske sjangeren er sentrale virksomhetsfelt i museet.

Museets visjon er å være modig, nysgjerrig og viktig, på et verdigrunnlag av respekt, åpenhet og humanisme, der mennesket er i sentrum.

Perspektivet Museum er inne i en spennende fase, og søker etter en ny kreativ og engasjert medarbeider. Vedkommende vil spesielt få et ansvar for kuratering knyttet til museets utstillinger innenfor dokumentarisk fotografi, og museets dokumentasjons- og utstillingsprosjekter. Også annen type utstillingsarbeid vil inngå. Stillingen vil i tillegg være tillagt konservatoroppgaver, spesielt innenfor samtidsdokumentasjon og kunnskapsutvikling.

Vi søker en person med høyere utdanning på masternivå innen relevante fag som kunst, sosialantropologi eller kulturhistoriske fag. Søkeren må ha interesse for og erfaring fra arbeid med dokumentarfoto. Vedkommende arbeider tett med en kompetent og dedikert stab, og må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Ønskede kvalifikasjoner:

–       Erfaring fra utstillings- og/eller scenekunstarbeid
–       Interesse for og erfaring fra samtidsdokumentasjon og/eller forskning
–       God evne til å vedlikeholde og utvikle nettverk og relasjoner
–       God gjennomføringsevne
–       God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr en utfordrende stilling i et spennende fagmiljø som setter profesjonalitet og kreativitet høyt. Kontorsted Tromsø. Tiltredelse og lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist 25. august. Søknad med CV sendes: aslauge@perspektivet.no
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

For praktiske opplysninger om stillingen kontakt direktør Marianne A. Olsen (77601912) eller administrativ leder Aslaug Eidsvik (77601911)

 


Publisert:

av: