Lunsjpoesi på samisk og norsk

Det var god stemning da Sollaug Sárgon leste egne dikt i forbindelse med Samefolkets dag 6. februar.

Sollaug konsentrerte diktutvalget tematisk rundt samiske boplasser og tufter, og hun leste dem både på samisk og norsk. Sollaug har en nydelig tilstedeværelse og formidlingsevne, og det ble en fin markering av fest-dagen. Vi ønsker alle en god feiring videre i samisk uke!


Publisert:

av: