Mangfoldsnettverk samlet i Tromsø

Innenfor det norske museumslandskapet finnes en rekke faglige nettverk der ulike institusjoner finner sammen for å utveksle erfaringer og kunnskap, gjennomføre prosjekter og skape møteplasser. Perspektivet Museum deltar i nettverk for minoriteter og mangfold (mangfoldsnettverket), og før helga var en rekke deltakermuseer samlet i Tromsø.

Mangfoldsnettverket arbeider for tiden med en bok om minoriteter og inkludering i norske museer, og samlingen markerte oppstarten på prosjektet. Forfattere fra ti ulike museer i landet bidrar i boken med erfaringer knyttet til utstillingsproduksjon, formidling, samling og ansettelsespolitikk. Boken vil også romme refleksjoner over inkluderings- og ekskluderingsstrategier i det norske samfunn i fortid og nåtid, og vil trolig være relevant også utenfor museumsverdenen.


Publisert:

av: