Midler til gatekunst på friluftsmuseum

Perspektivet Museum er tildelt 200 000 kr. til prosjektet «Mellom gatekunst og friluftsmuseum – et mulighetsrom for integrering?». Midlene er del av 3 millioner kr. som Norges Museumsforbund har fått fra Sparebanken DNB til inkluderingsarbeid. Prosjektene som har fått støtte er fra hele landet, og har til formål å etablere, gjennomføre og evaluere nyskapende tiltak som bruker medvirkning i kunst og kultur til å nå nye grupper.

I prosjektet på Perspektivet Museum er målet å involvere ungdom til å skape en midlertidig utendørs utstilling i Folkeparken Friluftsmuseum. En innføringsklasse på ungdomstrinnet er invitert til å delta i et arbeid der gatekunst skapes i et tomt lokale som forvaltes av Tromsø kommune gjennom Levende lokaler. Arbeidet i verkstedet ledes av kunstneren Andrè Enger Aas i samarbeid med prosjektleder og pedagog Lise Rebekka Paltiel. Som igangsettere for arbeidet benyttes omvisninger i Perspektivet Museum sine utstillinger og byvandringer i Tromsø sentrum.

Kunstverkene skal etter planen flyttes til Folkeparken Friluftsmuseum i juni, og vil være tilgjengelig for publikum hele sommersesongen. Professor Marit Aure i Cit-egration ved UiT er involvert i evalueringen av prosjektet sammen med konservator Marianne A. Olsen ved Perspektivet Museum. Et kjernespørsmål er om og hvordan museer kan bidra som arenaer for integrasjon, og hvordan friluftsmuseer kan gjøres relevante for nye grupper i vår tid.

 


Publisert:

av: