Nordnorske daguerreotypier i europeisk prosjekt

Fra 2012-2015 har en rekke europeiske institusjoner bidratt til at over 15000 daguerreotypier fra forskjellige land i Europa er samlet i bildedatabasen Daguerreobase. Nå er også våre daguerreotypier å finne blant disse kulthurhistoriske skattene.

Daguerreotypiet ble presentert for offentligheten allerede i 1839 av maleren og fysikeren Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851) som sammen med amatørfysikeren og – kjemikeren Joseph Nichéphore Niepce (1765-1833) oppfant og utviklet daguerreotypiet. Sammen skapte de disse unike fotografiene hvor basen består av en forsølvet kobberplatsom blankpoleres. Det er unikt fordi det skapes ved direkte eksponering i kamera, noe som betyr at det ikke finnes negativer og dermed heller ikke kan reproduseres.

Perspektivet Museum har 14 slike daguerreotypier som antas å være fra 1840- og 50-tallet. Disse er alle digitalisert og publisert på vår Flickr-side. I høst har de også blitt innlemmet i det europeiske samarbeidsprosjektet Daguerreobase som har som formål å skape en bildedatabase med daguerreotypier fra forskjellige institusjoner i Europa. Prosjektet gir mulighet til å oppdage og undersøke nordnorske daguerreotypier på tvers av internasjonale grenser. Det er ganske spennende!


Publisert:

av: