Ny direktør på Perspektivet Museum

Perspektivet Museum har gleden av å kunngjøre at styret har ansatt Marianne A. Olsen som direktør for museet, med tiltredelse fra 1. januar 2019.

– Jeg er veldig glad for å få denne muligheten, og ser fram til å komme i gang, sier Marianne A. Olsen. Perspektivet Museum skal være en viktig stemme i det offentlige rom, og jeg vil arbeide for at vi skal bli enda mer synlige. Samtidig er det viktig for meg å si at jeg er ydmyk i forhold til arbeidet jeg nå går inn i. Perspektivet Museum har et stort ansvars- og virkefelt, blant annet knyttet til formidling, kunnskapsutvikling og omfattende samlinger. En avgjørende faktor for at jeg går inn i denne spennende og krevende oppgaven, er at jeg vet at jeg jobber sammen med en dyktig og dedikert stab.

I en ansettelsesprosess med mange gode søkere har styret lagt vekt på Mariannes lange og omfattende erfaring fra museumsarbeid som konservator ved Perspektivet Museum, der hun også har vært sentral i den innovasjon og utvikling som har preget museet gjennom årene. Perspektivet får en kompetent, visjonær og tydelig leder. Samtidig får museet en leder som vil jobbe hardt for å styrke de økonomiske rammene i en tid med store endringer og muligheter.

Marianne er opptatt av dokumentasjonsprosjektene som leder museet fremover og utforskning av grensene for utstillingsmediet. Den nye direktøren har vært rådsmedlem i Norsk Kulturråd, og ledet utvalget Rom for kunst/andre formål gjennom to perioder. Hun har hovedfag i historie og stor innsikt i museumssektoren, i tillegg til et stort nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Foto: Mari Hildung/Perspektivet Museum


Publisert:

av: