Nydelig gjensyn med dramalinjen

Et nytt, spennende samarbeid med Kongsbakken Videregående skole og dramalinjen resulterte i en nydelig 20 minutters forestilling, der publikum ble tatt gruppevis gjennom to etasjer. Stykket bestod av en rekke tablåer, og metoden tangerte på mange måter fremstillingsmetoden i utstillingene våre.  I år var det det tredje trinn, som gjennom to uker gjennomførte et tverrfaglig opplegg der fagene Teater i perspektiv 2, Teaterproduksjon 2, Drama og Samfunn, Bevegelse og Teaterproduksjon 2 fordypning inngikk. Både skolen og museet fungerte som arbeidsplass under prosessen.

Hensikten var å utfordre, utforske og utvikle performative uttrykk i utstillingslokalene, og skape et kunstnerisk uttrykk av annen kunst som skulle ende i en annerledes museums-visning. Elevene startet ute med et knippe lydspor fra museets «Lydvandring med Alberte», etterfulgt av omvisning og dialog i utstillingene om Cora Sandel/Sara Fabricius` liv og kunstnerskap. Sammen med formidlingsleder Camilla Erenius trakk elevene linjer til egen samtid og reflekterte rundt en rekke tema, før elevene studerte utstillingsrommet på egen hånd.

Forestillingen hadde en friskhet i fortolkningene som ble vitaliserende og lærerik for oss også, og vi gleder oss allerede til neste samarbeid med dramalinjen!

Foto: Mari Hildung


Publisert:

av: