Nytt besøk fra Stortingets Kulturkomité

Denne uken fikk vi nok en gang besøk fra Kulturkomiteen på Stortinget, da Høyrepolitiker Marianne Haukland kom innom for omvisning i utstillingene og informasjon om virksomheten. Hun var lydhør og positiv, og påpekte at museets arbeidsmetoder tangerer godt med  den nye Kulturmeldingen som hun påpeker åpner for en større demokratisering av kulturkompetansen hos enkeltmennesket.Finnmarkingen Haukland er den eneste representanten fra Nord-Norge i Kulturkomiteen, og vi er svært glade for at hun tok seg tid til å komme innom museet.

Foto: Hedvig Ølmheim


Publisert:

av: