Perspektiver i friluft

Perspektivet Museum har de siste årene arbeidet med en rekke prosjekter knyttet til refortolkning av Folkeparken Friluftsmuseum.

Målet er at museets ståsted innenfor samtidsdokumentasjon, mangfold, dialog og uttesting også skal være i sentrum i friluftsmuseets praksis, og at vi skal bevege oss fra et Folkeparken Friluftsmuseum til Perspektivet i friluft. 

Det er viktig for museet å involvere et mangfold av stemmer for å gi anlegget relevans og mening i samtiden. Målet er ikke å rive ned det som er bygget opp, men å finne måter som refortolker og gjør at flere blir del av «vi `et». Samtidig ønsker vi å synliggjøre og utforske at friluftsmuseet i sin tid ikke ble ferdigstilt. Årets prosjekt er gjort i samarbeid med Preus museum, elever og lærere på Stakkevollan skole.

I juni fikk vi jobbe fire skoledager med elever på Kvitnesgården – det største huset på anlegget. Vi startet med refleksjon rundt inntrykk på stedet uten å kjenne til dets historier. Siden har vi bygget lag på lag. Elevene brakte en personlig gjenstand som har interagert med stedet.

Vi har brukt fotografi som uttrykksmiddel og mobilkamera som verktøy, og vekslet mellom filosofiske samtaler og praktiske øvelser, der medvirkning har vært en sentral del av hele prosjektet. Elevenes materiale har bragt nye stemmer til anlegget og resultert i fotografier og tekst til utstillingen Inntrykk, som vises i Kvitnesgården under hele sommersesongen. 

Vi takker alle involverte – både barn og voksne, som har bidratt til en spennende reise og nye perspektiver på et sted vi trodde vi kjente bedre enn vi kanskje gjorde?

Prosjektet Perspektiver i friluft er del av Mangfoldsnettverkets prosjekt Samlingen mange stemmer og er støttet av Kulturdirektoratet.


Publisert:

av: