Perspektivet Museum i ny bok om museumsetikk

Erfaringer fra arbeidet med dokumentasjons- og utstillingsprosjektet Homo Religiosus på Perspektivet Museum utgjør et av kapitlene i en ny bok fra norsk ICOM. Boken har tittelen «Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn», og tar for seg etiske utfordringer knyttet til museers rolle som aktive samfunnsaktører.

Da den internasjonale museumsorganisasjonen ICOM nedfelte et etisk regelverk i 1986 var fokus i hovedsak på gjenstander og samlinger, blant annet knyttet til illegal transport av kulturgjenstander. Dette er fremdeles viktig, men i dag er det også økt oppmerksomhet rundt museer som aktive samtidsaktører, der samfunnsaktuelle utfordringer løftes frem og glemte stemmer blir presentert. Dette gir etiske utfordringer knyttet til mennesker, og i boken stilles det spørsmål om tiden er inne for en ny museumsetikk.

Perspektivet Museum har lang erfaring med arbeid med samtidsaktuell tematikk. I boken har konservator Marianne A. Olsen skrevet om dokumentasjon og formidling av samtidsreligion i Tromsø, blant annet etiske og moralske avveiinger i forhold til bruk av muntlige informanter. Man får også et blikk inn i prosesser og overveielser ved tre andre museer, Ryfylkemuseum, Glomdalsmuseet og Gjenreisningsmuseet.

Boka ble lansert på ICOMs internasjonale konferanse i Milano denne uken, og kan lastes ned gratis som norsk og engelsk versjon fra Norsk ICOMs nettsider.


Publisert:

av: