Pilegrimsreisen i fokus på museet

I forbindelse med Reformasjonsjubileet 2017 har Perspektivet Museum nylig gjennomført to av tre planlagte arrangementer under fanen Forflytning og refleksjon i utstillingen Homo Religiosus. Det første arrangementet fant sted den 19. mars og hadde tittelen Perifere pilegrimsreiser?. Til dette arrangementet hadde vi invitert historiker Sigrun Høgetvedt Berg, som ga oss en spennende skildring av pilegrimsreisen sett i en nordnorsk og historisk kontekst. Kapellan fra Elverhøy kirke Frode Wigum stilte som samtalepartner, og de diskuterte årsaker og formål ved middelalderens pilegrimsreiser, og hvordan de bandt sammen mange periferier og mange sentrum. Ikke minst fikk vi også et innblikk i hvordan dette ble endret med reformasjonen.

4. april var det klart for arrangementet Pilegrimsreisen i samtiden – et møte mellom en vandrer og en løper, der Ragnhild Nessa og Alf B. Dahl diskuterte sine to ulike måter å gjennomføre pilegrimsruten El Camino. Ragnhild fremførte innledningsvis en gripende fortelling om pilegrimsreisen som et religiøst erkjennelsesprosjekt. Alf, som også har gått pilegrimsruten tidligere, fortalte om da han gjennomførte ruten som 19 maratonløp på 19 dager, og hvordan dette påvirket og utfordret hans mentale opplevelse av reisen. Det ble en spennende samtale om opplevelsen av pilegrimsreisen, der også et fullsatt og aktivt publikum engasjerte seg.

Tredje og siste arrangement i arrangementsrekken finner sted 2. november, da Ragnar Hovland og Stein Verso vil diskutere vandremotiv i litteraturen.


Publisert:

av: