Praksisperiode over for denne gang

Den tyske studenten Judith Reicherzer har vært praktikant i museet fra januar og ut mars. Judits praksis har vært et fantastisk tilskudd til virksomheten ved museet. Hun har jobbet med samling, vært skrankevert, og oversatt utstillingstekster fra norsk til tysk. Judith har også hatt omvisninger om Cora Sandel for tyske turister, og tatt imot flere tysk-klasser fra Kongsbakken skole.

Foto: Mari Hildung


Publisert:

av: