Restaurerings-erfaringer fra Tussøya

Deler av museets stab tok forrige torsdag turen til Tussøya sammen med Norges arktiske universitetsmuseums konservator John Hansen og hans kollega Mathea Hovind. John Hansen har gjennom mange år brukt store ressurser, både i kraft av et sterkt fagmiljø og dedikert innsats, på å restaurere et eldre nordlandshus på øya. Dette huset, oppført i 1875, ble etter veldig mange års forfall restaurert etter antikvariske prinsipper, og framstår nå autentisk, bebodd og som et museum over sin egen historie. Det er lagt inn utallige timer og fagkunnskap i alt fra restaurering av de store bygningsdelene til retusjering av den originale interiørmalingen.

I 2017 ble det holdt et kurs i tradisjonell naustbygging, der det ved hjelp av eldre håndverksteknikker og tradi­sjonelt håndverktøy ble oppført et naust som en kopi av et naust på øya fra midten av 1800-tallet. Her fikk vi også en liten innføring i hva som ble gjort under arbeidet.

Det er den unike erfaringen med restaureringsarbeidet vi ønsker å ta med oss videre med tanke på museets egne antikvariske bygninger i Storgata, Folkeparken og på Straumen gård.


Publisert:

av: