Samisk ungdomskole-satsning

I år er det 100 år siden det første samiske landsmøtet, noe Perspektivet Museum og Nordnorsk Kunstmuseum markerer på hver sin måte. I to måneder er Nordnorsk Kunstmuseum forsvunnet og erstattet av fiktive Sámi Dáiddamusea. Prosjektet er et innspill til dagens nasjonale og internasjonale diskusjoner om nasjonsbygging og kulturpolitikk og stiller spørsmålstegn ved fraværet av samisk kunst i norske kunstinstitusjoner og i norsk kunsthistorie generelt. 60 kunstnere fra Sàpmi er representert, og verkene har spennvidde fra duodji til samtidskunst. På Perspektivet Museum viser vi utstillingen Maadtoe (sørsamisk for opphav) av maleren Anders Sunna og fotografen Michiel Brouwer. Med ulike uttrykksmåter har de et felles mål om å vekke oppmerksomhet rundt samiske livsvilkår i dag. Sunnas utgangspunkt bygger på familiens erfaringer under en feilslått samepolitikk, mens Brouwer gir et historisk tilbakeblikk på mellomkrigstidens overgrep mot samer i vitenskapens navn.

I uken som gikk ga vi ungdomsskole-elever anledning til å besøke begge institusjoner med samme formidler. Dette ga elevene innblikk i kunst og kultur, historie og samtid, og svært ulike teknikker og formidlingsmåter. Elevene startet på Sámi Dáiddamusea, der de ble lost igjennom utstillingen sammen med formidler Hedvig Ølmheim, før de sammen vandret gjennom byen og endte opp i utstillingen Maadtoe ved Perspektivet Museum. Prosjektet ga rom for mange gode samtaler og refleksjoner hos det unge publikumet.

Gjennomført i samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Tromsø. 


Publisert:

av: