Samiske spor i Romssavággi

Dagen etter at vi markerte samisk nasjonaldag ble atter en festdag! Museet hadde i samarbeid med Gáisi språksenter gleden av å invitere til foredrag om en viktig del av Tromsøhistorien. 

Stort oppmøte

Køen strakk seg langt forbi Verdensteatret, og etter at bulen på veggene i Storgata 95 var et faktum måtte de fleste av de oppmøtte ta beina fatt til Sparebankens festsal for å se foredraget på strømming der. I tillegg satt flere hundre tilskuere foran skjermen hjemme og fulgte med, og totalt fikk over 500 personer med seg begivenheten. 

Glemte Tromsdalshistorier

Sametinget ved Stine Benedicte Sveen har gjennom mange år gjort en omfattende jobb med dokumentering og registrering av de samiske kulturminnene i Romssavággi/ Tromsdalen. Sveen formidlet på engasjerende vis en rik og viktig historie fra dette området som så mange Tromsøfolk på forskjellige måter har et nært forhold til. En historie som for de fleste har blitt skjult og glemt, helt til nå.  

Samiske kulturminner og historier

I samarbeid med Tromsø Kommune og etterkommere av familiene som bodde her, jobbes det nå videre med planer om skjøtsel og formidling av de samiske kulturminnene og historiene, samt oppførsel av en ny gamme på en historisk gammeplass. Gro A. Stokke og David Moen var til stede for å orientere om kommunens rolle i prosjektet. 

Etter foredraget ble det åpnet for spørsmål fra salen og chat i tilknytning til strømmingen, og publikum stilte mange og interessante spørsmål. 

Foredraget blir liggende tilgjengelig for strømming til 21. februar 2024, og ytterligere hundretalls tilskuere har hatt gleden av foredraget også etter lysene ble slokket på Perspektivet denne onsdagskvelden.

https://vimeo.com/event/4072970?fbclid=IwAR3RGkPJSGJsVQNvWb8T-YQXgWEJt-Z-iQbLfy8ewjqbHHP-ZdIljwFPBb4

Arrangementet vil bli gjentatt ved en senere anledning.


Publisert:

av: