Cora Sandel

Storgata 95, hjemmet til familien Fabricius

I 2002 flyttet Perspektivet Museum inn i Storgata 95. På 1890-tallet bodde familien Fabricius her med sine tre barn, blant dem Sara som senere ble forfatter under pseudonymet Cora Sandel. I Cora Sandels forfatterskap lar hun ved flere anledninger fortellingen utspille seg i “en småby i nord”, sannsynligvis med Tromsø som modell.

En generøs donasjon

Da Perspektivet Museum åpnet i 2004 var det med en mindre utstilling om Cora Sandel som eneste basisutstilling. I løpet av årene utviklet det seg et godt og nært samarbeid med Sara Fabricius sin sønn, Erik Jönsson. Da han døde i 2016 donerte han generøst en stor mengde kulturhistoriske gjenstander, bøker, foto, skisser og dokumenter etter moren, til Perspektivet Museum.

Digitalt Museum

Fabricius var også maler, og kunstverkene Jönsson eide etter sin mor, 25 malerier og to skisser, var testamentert til Tromsø kommune og forvaltes nå av Perspektivet Museum. I oktober 2020 ble store deler av samlingen og maleriene  publisert i Digitalt Museum. 

Sammen med tidligere donasjoner eier og forvalter Perspektivet Museum i dag en svært omfattende samling etter Cora Sandel/Sara Fabricius, som reflekterer både hennes liv og kunstnerskap.

CORA SANDEL/SARA FABRICIUS

Digitalt Museum

Gjenstander, malerier og arkivalia etter Cora Sandel eies eller forvaltes av Perspektivet Museum, og du kan se deler av samlingen på digitalt museum