Historiske samlinger

Perspektivet Museum har siden etableringen hatt en streng innsamlingspolitikk. Vi tar nye gjenstander og fotografier inn i samlingene kun når de har sammenheng med samtidsdokumentasjonsprosjektene våre. Ett av få unntak er vår satsing på forfatteren Cora Sandel/Sara Fabricius, som vi har hatt fokus på gjennom formidling, forskning og samlingsarbeid i flere år.  

Arv fra to tidligere museer

Da Perspektivet Museum ble opprettet i 1996 gikk samlingene etter Troms Folkemuseum og Tromsø bymuseum inn i den nye stiftelsen. Det meste av materialet er fra 1800-1950. Mens Troms Folkemuseum i hovedsak samlet redskaper, møbler og annet innbo fra kystgårder og handelssteder, var Tromsø bymuseum opptatt av borgerskap og handels- og håndverksindustri.

Da vi overtok materialet fra de to museene var en del av det i dårlig tilstand, og bare en liten del var katalogisert. I dag har vi god oversikt over samlingene, men vi jobber fremdeles med tilstandsvurdering og registrering. 

Perspektivet Museum aktiviserer relevante gjenstander etter by- og folkemuseene i egne utstillingsprosjekter, eller gjennom utlån til andre museer.

Hvorfor Cora Sandel

Bakgrunnen for at Perspektivet Museum prioriterer Sandel/Fabricius er at museet holder til i Storgata 95, et hus der kunstneren bodde i unge år. Den gang drømte hun om å bli maler. Da sønnen Erik Jönsson døde i 2016 var 25 malerier som moren hadde malt, testamentert til Tromsø kommune. Disse forvaltes i dag av Perspektivet Museum. Etterkommerne donerte også en stor mengde kulturhistoriske gjenstander, bøker, foto, skisser og dokumenter til museet.

Deler av samlingen etter Sandel/Fabricius finner du på Digitalt Museum.