Stormfulle programendringer

«Kultur som samfunnsutvikler i nord» var tema for et Arctic Frontiers Open-arrangement mandag 29. januar, der blant annet Perspektivet Museum deltok.

Arrangementet skulle etter planen favne en rekke deltakere fra hele landsdelen, to departementer, tre fylkeskommuner og Kulturdirektoratet, men grunnet storm og innstilte båter og fly, måtte tre paneler nedskaleres til ett.

Engasjement både før og under arrangementet viser uansett at kunst, kultur og museum har en viktig rolle som samfunnsutvikler i nord, og trolig bør ha en mye sterkere rolle i et arrangement som Arctic Frontiers.


Publisert:

av: