Uprooted – NY UTSTILLING!

“Land gjør folk til hvem de er. Det er jeg sikker på. Hvis de mister det, mister de sin
trygghet og en liten bit av sjelen som de resten av livet vil forsøke å gjenvinne.”

Dette utdraget er fra Larry Towells bok The World from my Front Porch (2008).

Som mange av hans Magnum-kolleger, møtte og fotograferte Towell på sine feltarbeid mennesker som hadde mistet både hjemmet og landet sitt. Mennesker som på grunn av krig eller naturkatastrofer ble tvunget i eksil, som av politiske eller økonomiske grunner var blitt nødt til å forlate hjemlandet sitt. Deres eneste eiendeler var det de kunne bære. Noen søkte asyl i Vesten, mens andre endte opp i flyktningleir eller forgjeves forsøkte å vende tilbake til sine land.

Utstillingen Uprooted tar bevisst avstand fra historisk, kronologisk og geografisk fremstilling. Målet er å visualisere det store antallet internasjonale konflikter siden andre verdenskrig, og hvilke enorme mengder mennesker som har blitt tvunget i eksil og måttet flykte som følge av disse. Felles for dem alle er deres usikre fremtid, som de må møte som hjemløs og uønsket.

Utstillingen Uprooted åpner 23. april. Velkommen!

Følgende fotografer og fotojournalister fra MAGNUM PHOTOS er representert i utstillingen:
Abbas, Christopher Anderson, Bruno Barbey, Werner Bischof, Robert Capa, Thomas Dworzak, Nikos Economopoulos, Stuart Franklin, Leonard Freed, Paul Fusco, Cristina García Rodero, Jean Gaumy, Bruce Gilden, Philip Jones Griffiths, Alex Majoli, Susan Meiselas, Paolo Pellegrin, Eli Reed, Moises Saman, Jérôme Sessini, Chris Steele-Perkins, Kryn Takonis, John Vink, Patrick Zachmann.


Publisert:

av: