Usensurerte refleksjoner bak utstillingene

I dagboken forvandles våre brokete erfaringer til et litterært eksperimentfelt. Grensene for hva vi vil at andre skal vite om oss, setter vi selv. Eller, gjør vi egentlig det? Over 300 elever på ungdomstrinnet har besøkt museet siste to uker og reflektert over dagboken som litterær sjanger under årets nye DKS prosjekt: USENSURERT. Formidlingstilbudet ble gjennomført i samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum og Tromsø bibliotek og byarkiv.

På Nordnorsk Kunstmuseum ga kunstens mange uttrykksformer et godt utgangspunkt for refleksjon rundt iscenesettelse, personlige erfaringer og betraktninger.  På Perspektivet Museum har vi jobbet oss opp gjennom alle etasjer og benyttet installasjoner på kreativt vis. Elevene fikk hver sin dagbok de fylte med tekst undervegs i vandringen. Vi har krøpet, stått og ligget på gulvet, brukt speil, vann, luper og beinrester. Rettet blikket utover, innover og innenfra ut, og beveget oss på steder i museet der ingen andre besøkende får være.

USENSURERT har vært et spennende formidlingsopplegg som utfordret mange sider ved virksomheten vår og har gitt oss viktige erfaringer vi tar med oss i videreutviklingen av prosjektet.

Foto: Mari Hildung


Publisert:

av: