Utendørs økumenisk pinsegudstjeneste

Velkommen til en felleskirkelig og økumenisk pinsegudstjeneste i Folkeparken ved Kvitnesgården, mandag 5. juni kl. 17:00.

I reformasjonsåret går flere kirker, menigheter og organisasjoner i Tromsø sammen for å feire pinse. Lutherske, evangeliske og protestantiske kirkesamfunn og Den katolske kirke står slik sammen og feirer kirkens dype åndelige enhet og vårt felles kall til å dele evangeliet i vår verden. Sammen med oss har vi biskop Olav Øygard og biskopen i Den katolske kirke, Berislav Grgic. Pinsemenigheten Filadelfia, Frelsesarmeen, Baptistkirka, Normisjon/Norkirka, NMS, Samarbeidsråd Menighet og Misjon og Den katolske menighet i Tromsø feirer sammen med oss i Elverhøy, Grønnåsen og domkirken menigheter.

Ved veldig dårlig vær flyttes gudstjenesten inn til Tromsø domkirke. Sjekk www.kirken.tromso.no på dagen om usikkerhet. I godt vær blir det grilling, bålkos og kaffe etter gudstjenesten. Det settes ut et visst antall stoler på området. Ellers ta med sitteunderlag og klær etter vær.

Vertskap for gudstjenesten er Tromsø International Church.


Publisert:

av: