Utstilling på Biblioteket under Internasjonal Uke

For tiden kan du se utstillingen Verdensfarger i Folkeparken Friluftsmuseum sør på Tromsøya. Gatekunst er plassert mellom naust, handelshus og stabbur, og viser nye spor i det nordnorske landskapet. Kunstverkene er laget av elever ved Innføringsklassen (IFK) på Tromstun skole. De er blitt til gjennom prosjektet Mellom gatekunst og friluftsmuseum, som er et samarbeid mellom Tromstun skole, Perspektivet Museum og Cit-egration (UiT).

Etter noen hektiske uker i juni med samtaler, byvandringer, utstillingsbesøk og arbeid i Levende lokaler, er kunstverk produsert. Glimt fra prosessen ser dere på Tromsø Bibliotek og Byarkiv under Internasjonal Uke i Tromsø, og utendørs-utstillingen kan dere besøke i Folkeparken frem til 1.september.

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Norges Museumsforbund, Nofi, TrAP og Levende Lokaler (Tromsø kommune).

Foto: Mari Hildung/Perspektivet Museum


Publisert:

av: